Pavel Večeřa

Narodil jsem se, žiju a pravděpodobně i zemřu...